Telepathie met de Meesters (Meester Morya, Meester DK, ...)


  1. Telepathie namiddag met de Meester en een persoonlijke boodschap van de Meester
  2. Telepathie namiddag ‘in de wijsheid van de Meester’ rond universele of wereldse thema’s

Pia is altijd op een bepaalde manier in contact geweest met de Meesters.
Haar allereerste contact was met Meester Jezus toen ze 14 jaar was. Op die leeftijd voelde ze een sterke aspiratie om te versmelten met zijn wezen en hoopte een visioen te krijgen van Hem of van Moeder Maria. 

Pia stond al heel vroeg in haar leven in een diep contact met alle levende wezens, zoals planten, dieren en bomen. Zo had ze een ervaring met een boomwezen die een onuitwisbare indruk op haar heeft achtergelaten. 

In eerste instantie heeft ze haar zintuigen en intuïtie verfijnd via de weg van (fysiek en mentaal) mediumschap. Maar samen met haar groei in bewustzijn en ontvouwen van de hogere lichamen, heeft ook deze gave van mediumschap zich verdiept in een diep telepathisch vermogen. Ze kreeg telepathisch contact met Moeder Maria, Meester Morya, Meester DK, ... 

Reeds meer dan 1000 mensen hebben ondertussen een individuele boodschap gekregen van Meester Morya. Hij geeft richtlijnen en diepgaande wijsheid, ook in praktische aangelegenheden. 

Tijdens zo een telepathisch contact stroomt enorm veel energie van de Meesters naar de betrokkenen in de sessie.  Dat is al een heling op zich.  

Telepathie namiddag met de Meester en een persoonlijke individuele boodschap van de Meester: 

Bij deze formule zal Pia zich afstemmen op de Meester en zal er eerst een algemene boodschap door de Meester gegeven worden.  Deze wordt opgenomen en via wetransfer gestuurd naar de deelnemers zodat elkeen het kan herbeluisteren.  Vervolgens krijgt elke deelnemer een persoonlijke individuele boodschap van de Meester. Het is de bedoeling dat je deze boodschap zelf opneemt (bvb op je gsm).

Je zal merken dat zowel tijdens de sessie als bij het beluisteren van de boodschap de energieën in jezelf gaan stromen. Een ware heling. De namiddag wordt afgesloten met een korte meditatie. 

Maximum 12 personen.

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge of online via zoom
Bijdrage : is 90,- Euro voor de namiddag incl BTW en audio
Datum: zie agenda 

Telepathie namiddag ‘in de wijsheid van de Meester’ rond universele of wereldse thema’s: 

Bij deze formule zal Pia zich afstemmen op de Meester en zal er eerst een algemene boodschap door de Meester gegeven worden. Vervolgens kunnen drie tot vijf vragen gesteld worden door de groep rond thema’s in het wereldgebeuren of van waarde voor de groep. De sessie wordt opgenomen en via wetransfer gestuurd naar de deelnemers zodat elkeen het kan herbeluisteren.  

Je zal merken dat zowel tijdens de sessie als bij het beluisteren van de boodschap de energieën in jezelf gaan stromen.  Een ware heling. De namiddag wordt afgesloten met een korte meditatie. 

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge of online via zoom
Bijdrage : is 90,- Euro voor de namiddag incl BTW en audio
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘Telepathie + datum’. 

Boodschap van Meester Morya (27/03/2018):

Deze telepathie namiddagen en momenten geven een kans aan de mensen die aanwezig zijn om te voelen dat de afstand tussen de innerlijke werelden en hun eigen wereld niet zo groot is, dus dat mensen daardoor steeds meer en meer in hun eigen ziel kunnen geloven, vertrouwen en daar mee leven. Deze telepathische boodschappen zijn er om jou een perspectief te bieden van je eigen leven, van hoe je eigen ziel zich ontvouwt in je leven, dat je beseft dat je niet alleen bent en niet alleen je leven leeft maar dat je gezien wordt, dat je leven beschermd is, en dat je leven geleid wordt. Jullie zijn geen marionetten. Het gaat er niet om dat Wij jullie leven bepalen, het gaat wel om de grote Krachten, de grote bewustzijnstoestanden waar jullie nu steeds meer en meer in komen. De ziel is een zeer belangrijk onderdeel van het geheel en dus in die hoedanigheid wordt ook de ziel door de innerlijke werelden, door Ons geleidt om bepaalde bewustzijnstoestanden die belangrijk zijn voor je eigen leven neer te zetten tot in de stof. Het leven is veel meer, en dat weten jullie, anders zouden jullie hier niet aanwezig zijn, maar anderzijds is het ook maar een fractie van wat het is, dat je kan waarnemen. Deze boodschappen geven je een kans om dieper te kijken in jezelf, om in de verwondering en de schoonheid van je ziel steeds meer en meer te gaan geloven en ook waar te nemen en te zien bewegen in jouw dagelijks leven. Je kan tegenslag tegenkomen of wat binnen het aardse bestaan als tegenslag wordt gezien, maar dat je dan tegelijkertijd de aspecten van de ziel daarbij waarneemt en ziet welke grote groei in Mededogen, in Kracht ontwikkeld wordt door die zogezegde tegenslag, dan geeft dit een veel ruimer perspectief aan je eigen leven. Er is een uitwisseling van vreugde tussen Ons en jullie. Het is fijn om met elkaar in contact te zijn. Als je luistert naar deze boodschap is het een soort overdracht van Mijn Licht, van Ons Licht in jullie. Er is dus een interactie in bewustzijn die plaatsvindt die ook heel belangrijk is. Het werkt ondersteunend, opbouwend en verlichtend. Via dit kanaal van Pia zal het niet alleen Ik zijn die spreekt, maar zijn er ook een aantal anderen. Het is niet de eerste keer dat Pia dit werk doet. Het is een oude verbinding die terug opengesteld wordt. Mijn zegen rust op dit centrum. Mijn zegen rust op elk van de leerlingen die in dit centrum les volgt en ook ontwaakt in hun eigen innerlijk bewustzijn.

Meester Morya