Stilte meditatie


De oude wijsheid stelt dat meditatie één van de drie belangrijke pijlers is voor zelfontwikkeling (studie, meditatie en dienstbaarheid). 

  • Meditatie brengt zielecontact en éénlijnigheid.
  • Meditatie doet een toestand van evenwicht ontstaan.
  • Meditatie bestendigt de trilling.
  • Meditatie helpt bij het verleggen van de gerichtheid.
  • En zoveel meer ...

In deze 3-daagse willen we een dieper inzicht opbouwen in hoe het bewustzijn werkt.
Het bewustzijn heeft vele gelaagdheden. We creëren de nodige ruimte in onszelf zodat deze gelaagdheden zich kunnen tonen en zo vrijkomen. Dit zonder invoeging van kracht, maar wel door het verdiepen van de stilte in en rondom onszelf. 

Je zal ontdekken dat het vrijkomen van de gelaagdheden ook een helderheid tot gevolg heeft waarbinnen (heldere) inzichten en een grote besluitvaardigheid ontstaan. Eenmaal voorbij het geruis van het fysieke, emotionele en mentale lichaam, raken we de essentie van ons wezen, onze ziel. 

3 dagen van in stilte samenzijn en mediteren, begeleid door Pia Yesimala die vanuit haar fijngevoeligheid en mediamieke vermogens een brug bouwt tussen de gelaagdheden van jouw bewustzijn en je innerlijke wereld en ziel. 

Voor wie: voor al wie wil werken aan bewustzijnsontplooiing
Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Bijdrage : 300,- Euro (incl BTW) (water, thee)
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘Stiltemeditatie Brugge’.