Intensieve training Chacra Healing therapie: de weg van bevrijding

Een 8-daagse opleiding verdeeld over 4 maanden

De weg van bevrijding 

Werken met de Zeven Hoofdcentra en Etherische Oliën en kristallen.

Werken met de Zeven Hoofdcentra is als werken aan een Pad doorheen je geschiedenis naar de Weg van Verlichting. 

Elk centrum draagt de historiek van je leven, van je ontwikkeling, van datgene wat je in een uitdrukking hebt gebracht in één of ander moment in je leven(s) en door er op een bewuste wijze mee om te gaan en ermee werkzaam te zijn is het een pad die zich dan ontvouwt en op een bepaalde manier rechtstreeks de weg naar jouw eigen Leven brengt. Het toont niet enkel de Weg naar je Ziel maar vanuit de hoedanigheid van waaruit je vertrekt, zal je zien dat het werken met de centra tevens de grote realisatieprocessen met zich meebrengen. 

Het brengt een diepgaand integratieproces met de hogere lichamen, zowel van het Hogere Zelf als de diepe openbaringen van het Monadisch Leven. Stapsgewijs brengt het werken met de centra de grote Verlichting met zich mee. 

Het is dus de bedoeling om op een bewuste wijze met de centra om te gaan; met eerbied en aandacht. Zo wordt er verlichting gebracht in het oude, in jouw geschiedenis en zo wordt er een weg gebaand die op een fundamentele wijze aantoont waar jij voor staat en waar jij naar toe gaat. De implementatie van jouw eigen Goddelijk Wezen wordt dan mogelijk tot in het stoffelijke. Werken met de centra is werken met de diepe fundamenten van je eigen leven omdat van daaruit grote bekrachtigingen tot verwezenlijking worden gebracht. Het brengt healingsprocessen van oude structuren die soms reeds lang als bewustzijn verankerd zijn. Het lijkt daardoor dat het leven elke keer in een bepaalde richting stroomt, maar als je er dieper op in gaat, is dit niet zo. Er komt dus een steeds grotere openheid van bepaalde structuren die op een fundamentele wijze in jou verankerd zijn en die daardoor tot verandering en verlichting kunnen komen.

Tijdens deze diepgaande opleiding zal Pia ook werken met specifieke Hoge Vibratie Kristallen en Essentiële Etherische Oliën. Deze kristallen zijn verbonden met de kristallijnen structuren van de helende vermogens van het mineralenrijk van deze aarde. Dit brengt met zich mee dat er op cellulair niveau een groot herstellend vermogen in aanwezig is die een grote trilling in zich draagt. Daardoor doet het de dingen op een gemakkelijkere wijze veranderen omdat er daarin al een helende structuur aanwezig is binnen het cellulaire aspect die verbonden is met het minerale aspect van de mens als van de aarde. 

Anderzijds brengen deze essentiële oliën ook healing vanuit het plantenrijk en het cellulair plantaardige in de mens en daardoor brengt het voeding in het fijnstoffelijk aspect die verbonden is met de aarde. Het zijn hulpmiddelen die op een bepaalde manier een uitwerking hebben op de hersenen. Daardoor komt er op een gemakkelijke wijze een verbinding met de geschiedenis die aanwezig is in het fijnstoffelijk-etherisch veld . 

Tijdens deze intensieve training zijn er tal van meditaties, healingsessies en -oefeningen. 

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Bijdrage : ,- Euro incl BTW (inclusief werkmateriaal, boek, drank, koekjes)
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘chacra H + datum’.