Intensieve training in Mediumschap II

Een 5-daagse opleiding

Mediamieke en intuïtieve training en ontwikkeling

Tijdens deze 5-daagse training verdiep je je mediamieke en intuïtieve vermogens en maak je er een sterke verbinding mee. 

In Mediumschap I heb je je intuïtieve vermogens leren aanspreken.
Je intuïtie geeft je allerlei waardevolle boodschappen. 

Tijdens deze opleiding trainen we eveneens aan de hand van een scala van werkmethoden maar verdiepen we vooral onze innerlijke zintuigen van ‘helder zien’, ‘helder horen’, ‘helder voelen’ en het ‘helder weten’ 

We gaan veel contact maken met de geestelijke wereld zoals engelen en meesters en gidsen, we communiceren met dierbaren die zijn overgegaan en leren hoe je de geestelijke wereld kunt ‘voelen’. Door middel van ‘voelen’ kun je de essentie van de persoonlijkheid van degene die doorkomt weergeven. 

Via je helderziende beelden kun je bv. herinneringen doorgeven van de persoon die bij je is. Ook leer je om voor iemand een boodschap door te geven vanuit de geestelijke wereld. 

Het is een opleiding waarin je veel leert over jezelf.
In het contact met de geestelijke wereld kom je in deze opleiding ook in contact met een andere dimensie van je vermogen. Mooie geschenken komen naar je toe.

Pia geeft deze opleiding al 20 jaar.

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Bijdrage : is 777,- Euro incl BTW (inclusief werkmateriaal, drank, koekjes)
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘Mediumschap ’.