Telepathisch contact

Pia is altijd op een bepaalde manier in contact geweest met de Meesters. Haar allereerste contact was met Meester Jezus toen ze 14 jaar was.  Op die leeftijd voelde ze een sterke aspiratie om te versmelten met zijn wezen en hoopte een visioen te krijgen van Hem of van Moeder Maria.

Pia stond al heel vroeg in haar leven in een diep contact met alle levende wezens, zoals planten, dieren en bomen. Zo had ze een ervaring met een boomwezen die een onuitwisbare indruk op haar heeft achtergelaten.

In eerste instantie heeft ze haar zintuigen en intuïtie verfijnd via de weg van (fysiek en mentaal) mediumschap. Maar samen met haar groei in bewustzijn en ontvouwen van de hogere lichamen, heeft ook deze gave van mediumschap zich verdiept in een diep telepathisch vermogen.

Ze kreeg telepathisch contact met Moeder Maria, Meester Morya, Meester DK, ...

Reeds meer dan 1000 mensen hebben ondertussen een individuele boodschap gekregen van Meester Morya. Hij geeft richtlijnen en diepgaande wijsheid, ook in praktische aangelegenheden.

Tijdens zo een telepathisch contact stroomt enorm veel energie van de Meesters naar de betrokkenen in de sessie.  Dat is al een heling op zich.  Tijdens het contact kunnen dus vragen gesteld worden.
Er worden regelmatig telepathische dagen of namiddagen georganiseerd.
Een individueel consult is echter ook mogelijk, zowel ter plaatse in Brugge als online via zoom.

Hoe gaat een individueel telepathisch contact met een Meester in de praktijk?
Tijdens de sessie zal Pia zich afstemmen op de Meester aan wie je je vragen wenst te stellen.
Eerst komt een algemene boodschap van de Meester, die ook opgenomen wordt zodat je het kan herbeluisteren. Je zal merken dat zowel tijdens de sessie als bij het beluisteren van de boodschap de energieën in jezelf gaan stromen. Een ware heling.
Vervolgens kan je drie vragen stellen.  Ook deze antwoorden worden opgenomen en krijg je mee voor het herbeluisteren.  Allemaal energie in beweging.

Een sessie duurt max 1 uur (ongeveer een half uur contact en een half uur extra toelichting door Pia van wat ze zag en voelde tijdens de boodschap).


Een sessie kan ter plaatse in Brugge of online via zoom.


Heb je interesse?

Gelieve contact op te nemen met Pia Yesimala; 

0475 41 89 34

of pia.yesimala@skynet.be


College of Esoteric Healing
Ezelstraat 24
8000 Brugge