Life coaching

Heb je het gevoel geen evenwicht meer te vinden in je leven, of raast het leven aan je voorbij ... loop je verloren of stroomt het niet ... Pijn, verdriet, onbegrip en andere emoties kunnen het hart beladen waardoor je de verbinding met jezelf en je naasten lijkt te hebben verloren ...

Het leven kan heel complex zijn en bewustzijn wenst zich steeds verder te ontvouwen doorheen de ervaringen.  Daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan en zorgzaam te luisteren naar onze emoties en gedachten, naar onze fysieke gewaarwordingen. 

In een life coaching sessie creëren we de nodige ruimte en stilte om deze patronen gewaar te worden en te bespreken.  We komen tot inzichten en brengen meer rust.  We gaan samen innerlijk op reis om te exploreren en meer duiding te geven aan de ervaringen.  We doen dit op jouw ritme en creëren een kader waarbinnen je ook zelf kan waarnemen. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken naar behoefte. 

  • Bij momenten komt er duiding vanuit onze overleden dierbaren of vanuit onze gidsen, en kan via mediumschap contact worden gemaakt
  • Bij momenten moeten we emoties en spanningen ontladen en kan Brainspotting (een trauma-verwerkingstechniek) ingezet worden voor een diepe natuurlijke verwerking
  • Vanuit de oriëntatie van het wezen van Pia, is er in haar werk ook altijd een verbinding met de engelen; engelen zijn wezens van puur licht en mededogen en ze staan ons nabij en tillen ons mee op naar een hogere dimensie
  • Bij momenten moet via het lichaam beweging worden gebracht en kan een energetische massage met etherische oliën op de blokkade een antwoord bieden

Dit alles brengt een betere integratie van de lichamen.  Dit geeft de mogelijkheid om de innerlijke reis te verdiepen: we gaan samen waarnemen waar de ziel naartoe wil,  hoe deze zich wenst uit te drukken en welke stappen daartoe kunnen leiden.  Dit brengt een steeds sterker zelfvertrouwen, je komt in je kracht en dichter bij je intuïtie, je vertrouwen in je eigen levensstromingen neemt toe. 

Een sessie duurt 1 uur tot 1,5 uur.


Een sessie kan ter plaatse in Brugge of online via zoom.


Heb je interesse?

Gelieve contact op te nemen met Pia Yesimala; 

0475 41 89 34

of pia.yesimala@skynet.be

College of Esoteric Healing
Ezelstraat 24
8000 Brugge