Intensieve training in Trance Healing

Een 5-daagse opleiding

Trance Mediumschap is een speciale staat van bewustzijn waar we de Lichtwezens die met ons verbonden zijn, toelaten om dicht met ons te versmelten zodat we in harmonie met hen kunnen samenwerken. 

Als de kracht van trance gebruikt wordt voor healing, kan de innerlijke wereld de energie geleiden naar de juiste fysieke, emotionele en mentale gelaagdheden. 

Je krijgt tijdens deze intensieve 5 dagen technieken aangereikt om de relatie met de innerlijke wereld te verbeteren om healing te bewerkstelligen. 

Je wordt begeleid naar een niveau waar je door deze oefeningen anderen kan helpen. 

Deze vijfdaagse opleiding is enkel toegankelijk voor studenten die reeds een opleiding (Mediumschap, Engelentherapie, Goddelijke Moeder, Crystal Healing, …) bij Pia gevolgd hebben. 

Pia Yesimala is gespecialiseerd in mentaal en intuïtief mediumschap, telepathie en trance healing. Zij geeft de laatste 24 jaar les in Mediumschap, Healing met Engelen en Aartsengelen, Crystal Healing, Trance Healing. door te geven vanuit de geestelijke wereld. 

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Bijdrage : is 777,- Euro incl BTW (inclusief werkmateriaal, drank, koekjes)
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘Trance healing.