Intensieve training in Mediumschap I

Een 5-daagse opleiding

Mediamieke en intuïtieve training en ontwikkeling

Tijdens deze 5-daagse training ontdek je je mediamieke en intuïtieve vermogens en maak je er een sterke verbinding mee. Het aanspreken van je intuïtieve vermogens en daarmee leren werken zal je veel meer inzicht geven in jezelf en de wereld om je heen. Iedereen wordt met bepaalde mediamieke en intuïtieve gaven geboren. Maar tijdens je leven worden deze kwaliteiten zelden gestimuleerd.
Je intuïtie geeft je echter allerlei waardevolle boodschappen. Wanneer we leren naar onze intuïtie te luisteren, ervaren we een verrijking van ons leven en bovendien functioneren we als mens veel beter. 

Tijdens deze opleiding trainen we aan de hand van een breed scala van werkmethoden om opnieuw onze innerlijke zintuigen van ‘helder zien’, ‘helder horen’, ‘helder voelen’ en het ‘helder weten’ te openen. 

We werken bv. met psychometrie. Psychometrie is het vermogen om je af te stemmen op iemands uitstraling (energie), bijvoorbeeld door middel van een voorwerp dat aan die persoon toebehoort, of dat die persoon even heeft aangeraakt (fluïdum).
Om dat te leren, gebruiken we foto's, bloemen, voorwerpen, kaarten, aura lezen, het versterken van je telepathische vermogens door o.a. het gebruik van klank en kleurvisualisaties. 

Verder heeft de opleiding tot doel dat je je mediamieke gaven gaat gebruiken.
Dit betekent dat we contact leren maken met de geestelijke wereld, leren communiceren met dierbaren die zijn overgegaan en leren hoe je de geestelijke wereld kunt ‘voelen’. Door middel van ‘voelen’ kun je de essentie van de persoonlijkheid van degene die doorkomt weergeven. 

Via je helderziende beelden kun je bv. herinneringen doorgeven van de persoon die bij je is. Ook leer je om voor iemand een boodschap door te geven vanuit de geestelijke wereld. 

Het is een opleiding waarin je veel leert over jezelf. Het ‘terugzien’ van je familie en/of vrienden kunnen voor ontroerende momenten zorgen, maar er wordt ook veel gelachen! 

Pia geeft deze opleiding al 20 jaar.

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Bijdrage : is 777,- Euro incl BTW (inclusief werkmateriaal, drank, koekjes)
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘Mediumschap I ’.