Intensieve training Crystal Healing – Hoge vibratie kristallen

Een 10-daagse opleiding over 5 maanden.

Edelstenen dragen de herinnering en de kracht van de liefde van deze aarde. Op moleculair niveau hebben wij met hen veel overeenkomsten. Ze dragen een grote oorspronkelijkheid en zuiverheid.  Doordat ze traag ontstaan, zijn ze doordrongen van een veel grotere ervaring van de trillingen van het gevoelslichaam van de aarde. Ze kunnen ons helpen ons te verzoenen met onze opgestapelde karmische stukken uit ons verleden, uit dit leven, familiaal en uit vorige incarnaties. 

We zullen specifiek werken met edelstenen met hoge vibraties die ons helpen om enerzijds het verleden te verwerken en onderliggende patronen in onszelf (lagere chacra’s) als anderzijds een diepe integratie te bewerkstelligen van de hogere chacra’s doorheen het contact met de geestelijke wereld van Engelen en Lichtwezens.

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart
Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge
Bijdrage : is 1.555,- Euro incl BTW (inclusief werkmateriaal, boek, drank, koekjes)
Datum: zie agenda 

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op het reknr. BE 11 1096 5826 2348 (BIC CTBKBEBX) van Pia Yesimala met vermelding van ‘IT Hoge Vibratie Kristallen.